SŁOWA I UCZYNKI

CZUŁY PRZYCZUŁEK
miało być to miejsce gdzie odnotowujemy przekroczenia prawa i norm społecznych. Jest tego tak wiele, że nie sposób nadążyć. Robią to inni: "Raport Gęgaczy" [Krzysztof łoziński, Piotr Rachtan]. My pomagamy.
23.07.2016
NA CEZUROWANYM
KORYTA WŁADZY