czwartek, 30 czerwca 2016

Obrządek smoleński - taniec wojenny na trumnach - strach się bać!

Pisząc o naukach kościoła i deka­logu mam na myśli kościół w obrządku smo­leń­skim, który coraz bar­dziej oddala się od głów­nego nurtu. W tym obrządku nie ma miło­ści bliź­niego, nad­sta­wia­nia policzka, miło­wa­nia nie­przy­ja­ciół swo­ich, wyba­cza­nia i odpusz­cza­nia grze­chów. W tym kościele ludzie sta­ra­jący się o dziecko metodą in vitro to mor­dercy plem­ni­ków, uchodźcy to zaraza zagra­ża­jąca kul­tu­rze chrze­ści­jań­skiej, kłam­stwo i fał­szywe świa­dec­two to nie grzech, a sia­nie nie­na­wi­ści to ewan­ge­li­za­cja. Do tego Kościoła mogą nale­żeć ludzie marzący o woj­nie domo­wej, kła­miący i jaw­nie nie­na­wi­dzący. W tym obrządku groby się bez­cze­ści, zmar­łych bli­skich i obcych używa do walki, gwiż­dże na pogrze­bach wro­gów i można tań­czyć taniec wojenny na trum­nach.

Jacek Parol: Szczęśliwi szczęściem Kościoła | studioopinii.pl | 27.06.2016

środa, 29 czerwca 2016

Oni nie poprze­stają na bra­niu kasy

Kościół i jego reprezentanci nie poprzestają na braniu kasy. Pil­nują rów­nież, by ich obec­ność była widoczna i niczym nie­skrę­po­wana.
Jacek Parol: Szczęśliwi szczęściem Kościoła | studioopinii.pl | 27.06.2016


wtorek, 28 czerwca 2016

Kościół bez żenady wyciąga łapę i dostaje

Pur­pu­raci, księża, zakon­nicy są wszę­dzie. Uczest­ni­czą w obra­dach, podej­mują decy­zję, kon­sul­tują i pod­po­wia­dają. W razie potrzeby tupią nogą, stra­szą i grożą. Czują, że przy­szły czasy, gdy można nie tylko dosta­wać kasę od Pań­stwa, ale rów­nież mieć realny wpływ na jej podział.
Jacek Parol: Szczęśliwi szczęściem Kościoła | studioopinii.pl | 27.06.2016

poniedziałek, 27 czerwca 2016

To wszystko, co się w tej chwili dzieje, może prowadzić do wojny

Agnieszka Holland - To wszystko, co się w tej chwili dzieje, może prowadzić do wojny.

Marta Grzywacz – Domowej?

AH – Nie tylko. U nas różnie może się zdarzyć, jeśli Macierewicz będzie zbroił sfrustrowanych młodych ludzi, również kiboli i neofaszystów. Nie bez kozery zmienił nazwę Ministerstwo Obrony na Ministerstwo Spraw Wojennych. A wojna, która jest obecna w polskiej pamięci, zmieniła się w oczach młodych Polaków w kicz patriotyczny, bardzo pociągający – te wszystkie koszulki z orzełkami, znakami z Powstania, żołnierze wyklęci, to jest bardzo atrakcyjne rekwizytorium. I ci, co wojny nie przeżyli, wyobrażają ją sobie mniej więcej tak, jak te spektakle rekonstrukcyjne, w których biorą udział. Nie ma tam prawdziwej grozy i nie ma źdźbła empatii. I to jest w polskim społeczeństwie najgorsze, że empatia została w tym rzekomo chrześcijańskim kraju kompletnie wypłukana. Między innymi przez niby religijne wychowanie. I właśnie w takiej sytuacji może dojść do wojny domowej. Ale ja się bardziej boję tego, co się dzieje na świecie. Jeżeli nie powstrzyma się fali uchodźców, którą my sami spowodowaliśmy.
Za wszystkim stoi zły człowiek | Koduj24.pl

wtorek, 21 czerwca 2016

„Moja racja jest mojsza”

"Byli pewnie Państwo w takiej sytuacji – na pewno przez ostatnie pół roku, kiedy stanęliście w dyskusyjne szranki z osobą, która jest zwolennikiem PiS i polityki tej partii. Nie muszę być prorokiem, aby przewidzieć jak wyglądała ta „dyskusja”. Zaczyna się opiewaniem prezesa, pojawia się temat Unii Europejskiej, która nas wykorzystuje, Polska jest kolonią niemiecką. Chce się powiedzieć swoje zdanie. Trwa to mniej więcej 30 sekund. Dowiadujemy się, że nie mamy racji i pojawia się temat uchodźców, którzy przyjadą tutaj i zgwałcą nasze kobiety. Przydałby się mediator. Chociaż, aby powiedzieć swoje zdanie do końca. To przerosłoby najlepszego na tej szerokości geograficznej speca od mediacji." 

poniedziałek, 20 czerwca 2016

"jeżeli osoby pochodzenia arabskiego i afrykańskiego pochodzące z krajów muzułmańskich chcą żyć w Europie, na zachodzie, powinny przyjąć zasady cywilizacji zachodniej."

"Chcę żyć w świecie w którym nie zabija się ani niewinnych gejów w klubach, ani niewinnych ludzi na imprezie w Paryżu, ani nie wysadza się metra, czy wieżowców w USA. Zawsze stanę w obronie każdej osoby, która będzie napiętnowana, wyzywana, nie daj Boże bita ze względu na wygląd, kolor skóry, orientację seksualną, czy wyznanie. Ale w związku z tym, że trwa wojna, są i ofiary tej wojny. I jeżeli osoby pochodzenia arabskiego i afrykańskiego pochodzące z krajów muzułmańskich chcą żyć w Europie, na zachodzie, powinny przyjąć zasady cywilizacji zachodniej. Żadnych chust na głowach, zakrytych twarzy i modłów po kilkaset osób na środku ulicy blokujących ruch. Żadnych meczetów, przemocy, kradzieży, albo podejrzanych kontaktów z dziwnymi organizacjami islamskimi.
Kiedy Europejki jadą do Iranu, muszą nakrywać głowy. Geje za pocałunek w krajach arabskich w najlepszym wypadku idą do paki na 20 lat. W najgorszym czeka ich kara śmierci. Dlaczego Europa tam nie walczy o prawa światopoglądowe tak jak walczy wciąż o prawo do istnienia Islamu na jej terenie? Powiem Wam dlaczego, bo kraje arabskie mają Europę w dupie. O dlatego.
Pod tym względem Europa jest cienka, tchórzliwa i wciąż jeszcze głupia i mówię to ja, facet, który wiele razy pisał, że każdy ma prawo wierzyć w co chce. Ma pod warunkiem, że ta wiara nie przeradza się w horror fundowany innym."
ISLAM – RELIGIA MIŁOŚCI | Damian Maliszewski

niedziela, 5 czerwca 2016

Motyle Wolności 4. czerwca 2016


Karol Modzelewski: Wiążę nadzieję z oporem społecznym KODu. To jest opór, z którym bardzo trudno wygrać.

Nie ma już wolności w Polsce?

– Jest, ale widzę, że robi się wszystko, by tę wolność skasować. Władza robi wszystko. Poprzednio PiS próbowało budować IV RP, czyli coś na kształt państwa policyjnego za demokratyczną fasadą. Robili to dość nieudolnie, bo nie mieli większości w parlamencie. Nie mogli marzyć o tym, żeby zmienić konstytucję czy sparaliżować Trybunał Konstytucyjny. Musieli robić wszystko w ramach konstytucji, choć deptali ją przez fakty dokonane. Potknęli się na prowokacji wobec Leppera. To było oskarżenie „uszyte” w CBA, które ten rząd przewróciło. Teraz, kiedy zdobyli większość w obu izbach i mają prezydenta, postanowili, nie mogąc zmienić konstytucji, zmienić ład konstytucyjny przez uchwalanie nowych ustaw, które są niekonstytucyjne. Trzeba było zacząć od obezwładnienia Trybunału Konstytucyjnego, następnym krokiem był skok na media, potem ustawa o prokuraturze. Następnym krokiem musi być skasowanie niezawisłości sądów. Jak się to wszystko zbuduje, to i wybory nie są problemem, bo się przeprowadzi zmianę ordynacji wyborczej, skrojoną na wzór Orbana. A jeżeli to nie będzie dawało rękojmi, bo chyba nie będzie, to się odzyska, bez trudu, bo już nie będzie niezawisłych sądów, komisje wyborcze. To jest oczywiście scenariusz czarny, ale prawdopodobny. Zmierzamy właśnie w tę stronę.

Wywiad Magdy Jethon z historykiem prof. Karolem Modzelewskim | koduj24.pl