wtorek, 1 marca 2016

Instytut Pamięci Narodowej w niezwykłym trybie udostępnił materiały z teczki TW „Bolek”, przechowywanej w domu gen. Czesława Kiszczaka.

Niepokojące jest, że materiały na temat Lecha Wałęsy udostępniane są bezkrytycznie, a organ państwa polskiego, jakim jest IPN, wprowadza w błąd opinię publiczną zapewniając o ich autentyczności.
Apelujemy do mediów o krytyczne i ostrożne podejście do akt na dotyczących Lecha Wałęsy, które przekazuje IPN. Powinnością dziennikarzy jest wysłuchiwanie wszystkich stron i badanie wątpliwości. Musimy też pamiętać, że Służba Bezpieczeństwa specjalizowała się w fałszerstwach, działaniach dezinformujących społeczeństwo i rozbijających opozycję. Była to instytucja wroga demokracji i ludziom walczącym z systemem. Nie można traktować jej materiałów jako wyroczni i prawdy objawionej. Należy podchodzić do nich z nieufnością i znajomością historycznego oraz politycznego kontekstu.
Apel Towarzystwa Dziennikarskiego w sprawie Lecha Wałęsy | Studio Opinii | 28.02.2016