czwartek, 11 lutego 2016

1. Zniszczmy po cichu niewygodne dla nas dokumenty. 2. Sporządźmy oficjalny protokół z tego zniszczenia.

jaroslawkarol13: Z zamieszczonego na stronach TVPInfo dokumentu wynika, że zniszczono Dziennik działania Pf-319. Zaczynając od środka. Pf - to symbol dokumentu o klauzuli "poufne". Nie tajne, czy ściśle tajne. Dziennik działania to zapis zdarzeń, a nie zbiór dokumentów. Dziennik działania w postaci księgi, zeszytu, ma 400 stron, i dlatego zniszczono 400 kart, a nie dokumentów. 319 oznacza zapisy dyżurnego DSO. Inaczej mówiąc, jest to coś w rodzaju brudnopisu oficera dyżurnego, w którym zapisuje np. przyszedł szyfrogram od takiego pana oficera,do takiego pana oficera, ale bez treści dokumentu! . Ot i o to całe zamieszanie.
TVP Info znalazła "dowód" na poparcie słów Macierewicza. Siemoniak: To wrzutka. Chodzi o show | wyborcza.pl | Komentarz do tekstu | 6.02.2016