piątek, 5 lutego 2016

Panie Pośle, niech Pan nie mówi ich językiem. Panu nie uchodzi.

Panie Pośle, radzimy Panu dogłębnie zapoznać się z Konstytucją RP, w szczególności z jej rozdziałem VIII oraz poznać takie ustawy, jak prawo o ustroju sądów powszechnych czy ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa, włącznie z przeanalizowaniem, jakich zmian dokonali w nich politycy na przestrzeni ostatnich piętnastu lat. To obszerne ustawy, ale wiedza ta przyda się Panu, gdy będzie Pan chciał działać na rzecz zmian w polskich sądach.
List Otwarty do Posła Pawła Kukiza | Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia" | 3.02.2016