środa, 17 lutego 2016

bez żywo przeżywanego słowa poetyckiego naród błądzi!

Bo szybko przestaje się czytać wiersze, gdy się sądzi, że one mają być powtórzeniem tego, co już wiemy. Zostaje się przy nich, gdy się założy, że są raczej przeciw temu, co wybiło się na wierzch, a po stronie tego, co albo ukryte w środku, albo słabsze, albo zatarte.
Prof. Śliwiński: Czytajcie poetów, bo zginiecie | Violetta Szostak | wyborcza.pl | 4.02.2016