środa, 13 lipca 2016

Węgiel i Woda

"Polska energetyka w 85% opiera się na spalaniu węgla, co czyni nasz kraj całkowicie zależnym od tego surowca. [...] W raporcie Greenpeace International stwierdzono, że pobór wody w naszym kraju jest w 70% dokonywany właśnie przez elektrownie węglowe. W żadnym kraju świata procent ten nie jest tak duży. Dla porównania w Niemczech wynosi on zaledwie 18%, średnia dla krajów UE 13,7%, a średnia globalna 6,8%. [...] Woda w Polsce jest dobrem deficytowym. [...] Nie istnieje w Polsce polityka retencji (zbierania) wody deszczowej. [...] Świeżo uchwalone prawo dotyczące elektrowni wiatrowych ograniczyło możliwość stawiania nowych wiatraków do 5% powierzchni kraju i uczyniło inwestycje w tę gałąź energetyki nieopłacalnymi."
Czarne iluzje rządu | Maciej Pokrzywa | Koduj24.pl | 10.07.2016