czwartek, 31 grudnia 2015

Eksport kosztów dwustuletniego rozwoju krajów rozwiniętych do krajów rozwijających się dobiega końca, nadszedł czas spłaty rachunków nadsyłanych przez wierzycieli z coraz większą natarczywością

Dokonujemy w tej chwili jako społeczeństwo wyboru cywilizacyjnego, najprawdopodobniej o większym nawet znaczeniu niż podobny proces, jaki przebiegł w XVII w. Jego stawką jest fizyczna, kulturowa i intelektualna obecność Polski na mapie świata. Edwin Bendyk

Dokonujemy go w warunkach transformacji geopolitycznej całego świata, globalnych zmian klimatycznych i lokalnych resentymentów. Będzie gorąco, dosłownie i w przenośni. Warto się przygotować, tak fizycznie jak mentalnie. Lepiej już było. Wszystko wskazuje na to, że czekają nas czasy przebudzenia wulkanów.