środa, 30 grudnia 2015

Rozwolnienie w Sejmie | 7 posiedzenie - 29/30 NOC_X

Debata nad projektem budżetu państwa na 2016 r. będzie głównym punktem porządku obrad 7. posiedzenia Sejmu. Posłowie będą również pracować m.in. nad podniesieniem wieku szkolnego do 7 lat oraz propozycją wprowadzenia tzw. podatku bankowego. Sejm rozpatrzy też poprawki Senatu do zmian w ustawie o OZE oraz w ustawie o efektywności energetycznej.
  • Banki, SKOK-i, ubezpieczyciele i firmy pożyczkowe zapłacą podatek od aktywów
  • Propozycje zmian w ustawie o służbie cywilnej
  • Zniesienie obowiązku szkolnego dla sześciolatków
  • Początek prac parlamentarnych nad budżetem państwa na przyszły rok (druk nr 146)
  • Obecne przepisy dotyczące efektywności energetycznej będą funkcjonować do końca 2017 r.
  • Odroczenie wejścia w życie regulacji dotyczących wsparcia dla odnawialnych źródeł energii
  • Zmiany w ustawie o Policji (druk nr 154)