poniedziałek, 18 stycznia 2016

APARATCZYK [Krótki słownik PRL]

APARATCZYK - potoczne określanie członka kasty rządzącej. Aparatczykiem był był każdy członek [...] od sekretarza [...] po pierwszego sekretarza [...]. Nazywano też tak ludzi sprawujących funkcje kierownicze w gospodarce, administracji, prasie itp. Ludzie ci należeli bowiem do nomenklatury, czyli zajmowali stanowiska, które można było otrzymać tylko z rekomendacji [...].

Krótki słownik PRL