sobota, 30 stycznia 2016

każdego ta Ustawa może dotknąć i każdy powinien się nią przejąć. I protestować.

„Ustawa nie przewiduje niszczenia zebranych przez Służby Danych. Zniszczeniu ulegną tylko te, które nie maja znaczenia dla postępowania karnego, a to oznacza, że Służby, w zasadzie, mogą przechowywać zebrane informacje bezterminowo. Ustawa przewiduje, w stosunku do już rozpoczętych postępowań stosowanie dotychczasowych przepisów, niezgodnych z wyrokiem TK.”
[streszczenie opinii biura] Biuro Legislacyjne Senatu na temat Ustawy o zmianie ustawy o Policji i innych służbach (ABW, Ag. Wywiadu Służba Kontrwywiadu Wojsk., Sł. Wywiadu Wojsk., CBA) druk nr 71 z dnia 25 stycznia (podpisane przez dyr. Adama Niemczewskiego) autorstwa kolegi z naszej łódzkiej grupy KOD
Jarosław Płuciennik: Errare humanum est. Refleksje laika | Kod łódzkie | 27.01.2016