piątek, 29 stycznia 2016

Potrzebna jest wycena pracy domowej kobiet i jej udziału w PKB oraz jej wypływ na programowanie budżetu państwa,

Kobieta w Polsce nie ma wyboru. Nie może zdecydować, czy chce poświęcić się opiece nad domem, czy pracy poza nim. Państwo odbiera jej wybór, nie dając żadnego wsparcia. Stąd bierze się strach przed przyszłością i posiadaniem dzieci. Problemy demograficzne będą się więc nieustannie pogłębiać i nic się nie zmieni, dopóki nie zmienimy naszego myślenia o ekonomii. 
[...]
W XVIII wieku, gdy tworzyły się najważniejsze teorie ekonomiczne ten podział był bardzo wyraźny. Mężczyźni pracowali a kobiety opiekowały się domem. Współcześnie ta sytuacja uległa zasadniczej zmianie, ale niewiele zmieniło się za to w myśleniu o ekonomii. Pojawia się więc problem z wyceną całej pracy, która wykonywana jest przez kobiety w domu, a posiada przecież ogromną wartość na rynku. Taka prac wyceniana jest przez prowadzenie ankiet na odpowiedniej reprezentatywnej grupie, która zaznacza godzinowy udział różnych czynności w ciągu dnia, a na tej podstawie dokonuje się obliczeń mających na celu wycenę pracy domowej. Po przeprowadzeniu takich badań okazuje się, że w przypadku kobiet na rok 2004 praca ta stanowiła 54% przeciętnej wartości pensji miesięcznej a jeśli chodzi o udział w PKB 33%.


Ewa Rumińska - Zimny: Opieka nad domem? Państwo nie daje wyboru. | Jagiellonski24 | 18.08.2015