poniedziałek, 25 stycznia 2016

To było do przewidzenia.

Nie będzie debaty o Polsce w Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy. Zorganizowania pilnej debaty i głosowania nad rezolucją o funkcjonowaniu instytucji demokratycznych w Polsce zażądały największe frakcje polityczne: chadecy, socjaliści, liberałowie i grupa zjednoczonej lewicy. Wniosek nie uzyskał jednak poparcia wymaganych 2/3 głosów.
Rada Europy: nie będzie debaty o Polsce | dziennik.pl | 25.01.2016