wtorek, 26 stycznia 2016

Jak zaczyna się dyktatura? Najpierw trzeba znaleźć kozła ofiarnego

Ta grupa nie powinna być za mała, ale też nie za duża. Wtedy wyszukuje się przestępstwa, które popełnia ta grupa. W każdej grupie znajdą się jacyś przestępcy. Jeżeli nie uda się żadnych przestępstw znaleźć, wymyśla się je po prostu i tak długo je powtarza, aż wszyscy w nie uwierzą. Wtedy następuje „złość narodu”. Później wygrywa się wybory i można zmieniać prawo. W pewnym momencie osiąga się punkt, gdzie prawo już cię nie chroni, lecz uciska, ale ty tego nie dostrzegłeś. To nazywa się rządami autorytarnymi. Tak działało to w Niemczech wśród nazistów, jak w ZSRR, jak w Chinach itp.”

OKULARNICY są winni!! | magazynWolny | Tekst znaleziony w internecie w tłumaczeniu Daniela Mazurkiewicza | 23.01.2016